• Olivarera1
  • Bodego Blanc

Tradició i Tecnologia

Tradició i tecnologia per a un producte de qualitat
Amb els mètodes tradicionals de recollida, seleccionem i classifiquem les olives segons la seva qualitat. Al nou molí, el procés d’elaboració automatitzat garanteix una mòlta, premsat i decantació de l’oli equilibrats. L’emmagatzematge posterior en sitges d’acer inoxidable i a temperatura contant, permet conservar els aromes i gust originals, del que pot ser és un dels millors olis del món...
Tradició i Tecnologia

Tradició i Tecnologia

Tradició i Tecnologia

Tradició i Tecnologia

Tradició i Tecnologia

Tradició i Tecnologia

Al vostre servei

Una Cooperativa al vostre servei
Fundada al 1955, la Cooperativa Olivarera Baix Ebre ha evolucionat, amb l’esforç de tots els associats, des de l’antic trull ubicat al centre del poble fins a l’actual almàssera. Unes instal·lacions modernes adaptades a les noves tecnolgies que permeten elaborar un gran producte. Compta també desde fa un temps amb una completa i ben assortida agrobotiga.
La nostra Cooperativa

La nostra Cooperativa

Agrobotiga

Agrobotiga

Zona de Producció

La nostra zona de producció de l’oli amparat per la denominació d’origen protegida del Baix Ebre-Montsià està constituïda pels terrenys situats en els termes municipals de Camarles, Deltebre, El Perelló, l’Aldea, Tortosa, Ampolla, que es dediquen al cultiu de l’olivera.
Instal·lacions

Instal·lacions

Obtenció de l' Oli

Recepció i selecció

La cooperativa rep les olives i el primer que ha de fer és comprovar que les olives defectuoses (malaltes, terra, trencades, etc.) vinguin separades de les olives sanes i recollides directament de l´arbre (dalt), per procedir al seu control d´entrada per línies diferents.

Neteja, rentat i pesada

La segona etapa, per la qual passa l´oliva, és la seva neteja per tal d´eliminar les fulles, petites tiges, pols, etc. que poguessin portar, emprant-se per a aquesta finalitat ventiladors d´aire. Netejada l´oliva es procedeix a la seva pesada i a la corresponent presa de mostres per a les anàlisis pertinents. A continuació es renten les olives. Només s´empra aigua potable a fi d´eliminar el fang o possibles pedres. Si l´oliva es recull directament de l´arbre no és precís rentar-les.

Molturació

L´oliva, neta i rentada, no ha de romandre més de 48 hores sense moldre perquè podria fermentar i afectaria a la qualitat de l’oli, a les nostres instal.lacions aquest procès es realitza abans de 24 hores. La molturació consisteix en triturar i trencar l´oliva sencera per tal de facilitar la sortida i separació de l´oli que conté. Avui en dia s´empren molins o trituradores metàl•liques de martells.

Batut

La massa o pasta d´oliva obtinguda en el molí es bat per tal d´afavorir la sortida de l´oli. Les gotes d´oli es van aglutinant per formar una fase oliosa més gran i més fàcilment separable de la fase aquosa (aigua de l´oliva) i de la fase sòlida o orujo (pell + polpa + ossos trencats). La temperatura de batut no ha de sobrepassar els 28º C per a que no es perdin els composts aromàtics i no s´accelerin els processos d´oxidació. Durant el batut de la massa o pasta d´oliva i usant sistemes filtrants adaptats a les batedores, del tipus de fulles o malles a tall de coladors, es pot separar una petita porció d´oli que seria oli o rovell, equivalent al most flor l als vins.

Separació en dos fases

Per separar l´oli (fase oliosa) de la resta de components de l´oliva: alpechí (fase aquosa) i sansa (fase sòlida) s’empra el sistema per centrifugació o sistema continu. Aquest sistema consisteix a introduir la massa d´oliva en un cilindre horitzontal i fer-la girar a gran velocitat. En absència d´aire, i al llarg del trajecte del cilindre, s´aconsegueix la separació, per diferència de la seva densitat, de la sansa, l´aigua i l´oli.

Aquest cilindre horitzontal, on s´introdueix la massa d´oliva, és conegut com a centrifugadora horitzontal o decanter, utilitzant la nostra coperativa el sistema continu de dues fases. No s´addiciona aigua de l´exterior, per tant el volum de la fase aquosa generat és gairebé nul. Després de la decantació obtindrem una fase oliosa (oli amb restes d’aigua i particules sòlides fines), passant a una fase de centrifugació obtenint uns olis bastant nets.

Obtenció de l' Oli

Obtenció de l' Oli

© 2017 Cooperativa Olivarera Baix Ebre · Reservados todos los derechos